การวาดภาพ

ศิลปะหมึกนามธรรมเป็นทางออกที่สร้างสรรค์

การวาดภาพ 4 เดือน ก่อน

ศิลปะหมึกนามธรรมเป็นิลปะประเภทหนึ่งที่ขี่หมึกเพื่อสร้างการออกแบบที่เป็นนามธรรม มันเป็นูปแบบศิลปะที่ค่อนข้างใหม่ อย่างไรก็ตามได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว […]