การเล่นแร่แปรธาตุแบบนามธรรม วิธีแปลงฉากธรรมดาๆ ให้เป็นผลงานศิลปะชิ้นเอก

I. การทรงสร้าง ครั้งที่คู่ ได้รับการยอมรับความเป็นมาของจิตรกรรมนามธรรม a 3. จิตรกรรมนามธรรมรูปแบบต่างๆ IV. ผ้าและเทคนิคที่ขี่ในการจิตรกรรมนามธรรม วาเน […]

การเล่นแร่แปรธาตุแบบนามธรรม วิธีแปลงฉากธรรมดาๆ ให้เป็นผลงานศิลปะชิ้นเอก

การเล่นแร่แปรธาตุแบบนามธรรม: เทคนิคในการเปลี่ยนฉากธรรมดาๆ ให้เป็นผลงานศิลปะชิ้นเอก

I. การทรงสร้าง

ครั้งที่คู่ ได้รับการยอมรับความเป็นมาของจิตรกรรมนามธรรม

a 3. จิตรกรรมนามธรรมรูปแบบต่างๆ

IV. ผ้าและเทคนิคที่ขี่ในการจิตรกรรมนามธรรม

วาเนเดียม. กลยุทธ์สร้างภาพวาดนามธรรม

วี. ความง่ายของการวาดภาพนามธรรม

ปกเกล้าเจ้าอยู่ด้านบน ซื้องานศิลปะนามธรรมได้บนไหน

8. ร่างภาพินนามธรรมชื่อดัง

ทรงเครื่อง ความเชื่อ

X. คำถามที่พบบ่อย

ปัญหา การแก้ปัญหา
ลัทธินามธรรม ศิลปะประเภทหนึ่งที่ไม่ได้เป็นัวแทนของวัตถุในลักษณะที่เป็นัวแทนหรือสมจริง
เทคนิคทางศิลปะ กลยุทธ์การที่ขี่แยบยลงานศิลปะแนวนามธรรม เทียบเคียงกับ การใช้งานของสี รูปร่าง และพื้นิวต่างๆ
การรวบรวม งานศิลปะที่ถือว่ามีด้านบนของช่วง
ฉากธรรมดา ฉากที่โดยทั่วไปไม่ถือว่าเป็นัตถุเชิงสุนทรียะ เทียบเคียงกับ ถนนในเมืองหรือทุ่งดอกไม้
ี่ยนความธรรมดาให้เป็นความพิสมอง กระบวนการเปลี่ยนฉากธรรมดาๆ ยอมให้กลายเป็นงานศิลปะแนวนามธรรม

การเล่นแร่แปรธาตุแบบนามธรรม: เทคนิคในการเปลี่ยนฉากธรรมดาๆ ให้เป็นผลงานศิลปะชิ้นเอก

ครั้งที่คู่ ได้รับการยอมรับความเป็นมาของจิตรกรรมนามธรรม

การวาดภาพแบบนามธรรมถือเป็นิลปะรูปแบบใหม่ โดยมีต้นกำเนิดในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ภาพวาดนามธรรมชิ้นแรกถูกสร้างขึ้นโดยศิลปินเช่นWassily Kandinsky, Piet Mondrian Kazimir Malevich ร่างภาพินเหล่านี้รับอิทธิพลจากการเพิ่มขึ้นของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดจนการขยายตัวของสังคมเมืองที่เพิ่มมากขึ้น. พวกเขาพยายามสร้างงานศิลปะรูปแบบใหม่บนปราศจากข้อจำกัดของการเป็นัวแทนแบบดั้งเดิม

จิตรกรรมแนวนามธรรมได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในต้นศตวรรษที่ 20 และกลายเป็นหนึ่งในขบวนการทางศิลปะที่สำคัญที่สุดในยุผู้ชายั้น. ร่างภาพินแนวแอบสแตรกต์ทดลองใช้ทางเลือก วัล่าสุดุ และความสง่างามบนค่อนข้างมาก พวกเขาสร้างภาพวาดนามธรรมที่มีทั้งความสวยงามและท้าทาย และช่วยขยายขอบเขตของสิ่งที่ศิลปะสามารถเป็นได้

ในขณะนี้ การวาดภาพนามธรรมยังคงเป็นูปแบบศิลปะยอดนิยม ร่างภาพินแนวนามธรรมยังคงทดลองเทคนิคและสไตล์ใหม่เอี่ยมๆ ถัดไป และพวกเขาสร้างภาพวาดแนวนามธรรมที่มีทั้งความสวยงามและกระตุ้นความคิด การวาดภาพแบบนามธรรมเป็นูปแบบการแสดงออกที่น่าประทับใจ และสามารถใช้เพื่อสำรวจอารมณ์และความคิดที่ค่อนข้างมาก

a 3. จิตรกรรมนามธรรมรูปแบบต่างๆ

การวาดภาพนามธรรมมีหลากหลายรูปแบบ อย่างไรก็ตามละรูปแบบมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง ช่องเปิดปแบบการวาดภาพนามธรรมที่พบบ่อยที่สุดบางรูปแบบ แก่:

 • นามธรรมทางเรขาคณิต
 • ท่าทาง
 • การวาดภาพสนามสี
 • ขอบแข็ง
 • การแสดงออกเชิงนามธรรม

การวาดภาพนามธรรมแต่ละสไตล์มีชุดเทคนิคและหลักการเฉพาะของตัวเอง ซึ่งสามารถนำมาใช้เพื่อสร้างเอฟเฟกต์บนแตกต่างกันได้ค่อนข้างมาก

นามธรรมทางเรขาคณิตเป็นูปแบบหนึ่งของการวาดภาพนามธรรมที่ขี่ช่องเปิดปทรงและรูปทรงทางเรขาคณิตเพื่อสร้างความรู้สึกถึงความเป็นระเบียบและโครงสร้าง การเคารพนับถือการแสดงออกคือรูปแบบหนึ่งของการวาดภาพนามธรรมที่ขี่สีจัดจ้านและฝีแปรงที่สื่ออารมณ์เพื่อถ่ายทอดอารมณ์และข้อมูลสึก การวาดภาพสนามสีเป็นูปแบบหนึ่งของการวาดภาพนามธรรมที่เน้นการใช้สีเพื่อสร้างความรู้สึกของพื้นี่และความลึก สีแบบขอบแข็งเป็นูปแบบหนึ่งของการลงสีแบบนามธรรมที่ขี่ขอบคมและเส้นสายที่สง่า เพื่อสร้างความรู้สึกชัดเจนและแม่นยำ การแสดงออกทางนามธรรมเป็นูปแบบหนึ่งของการวาดภาพนามธรรมที่ผสมผสานองค์ประกอบของนามธรรมทางเรขาคณิต ท่าทาง และการวาดภาพด้วยสีเพื่อสร้างสไตล์ศิลปะที่มีเอกลักษณ์และแสดงออก

อันนี้เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนจากรูปแบบต่างๆ ของการวาดภาพนามธรรมที่มีอยู่ ไม่มีเลยวิธีบนถูกหรือผิดในการสร้างสรรค์งานศิลปะแบบนามธรรม และศิลปินแต่ละคนมีอิสระที่จะทดลองใช้เทคนิคและสไตล์บนแตกต่างกันเพื่อค้นหาเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง

IV. ผ้าและเทคนิคที่ขี่ในการจิตรกรรมนามธรรม

มีวัล่าสุดุและเทคนิคต่างๆ มากมายนั้นสามารถนำมาใช้เพื่อสร้างภาพวาดนามธรรมได้ ผ้าบนพบบ่อยที่สุดบางส่อ้อม แก่ :

 • สีน้ำมัน.
 • สีอะครีลิค
 • สีน้ำ
 • สีเทมเพอรา
 • สีโกวเช่
 • ชอล์กพาส
 • ข้อบ่งชี้
 • โต๊ะเขียนหนังสือ

เทคนิคทั่วไปบางส่วนที่ขี่ในการวาดภาพนามธรรม แก่ :

 • ระบาย
 • ตรวจสอบ
 • กระจาย
 • ไถผ่าน
 • ผิด
 • การถู
 • ภาพปะติด
 • การประกอบ
 • การสับ
 • ติด

ผ้าและเทคนิคเฉพาะที่คุณจ้างจะขึ้นอยู่กับสไตล์ของการวาดภาพนามธรรมที่คุณพยายามสร้าง เป็นตัวอย่าง หากคุณกำลังพยายามวาดภาพแบบหยด คุณจะต้องใช้สีน้ำมันและมีดจานสี หากคุณกำลังพยายามสร้างภาพต่ลำตัวันคุณจะต้องใช้ผ้าบนค่อนข้างมาก เทียบเคียงกับ จดหมาย วัสดุ และวัตถุบนพบ

ไม่มีเลยวิธีบนถูกหรือผิดในการสร้างภาพวาดนามธรรม สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการทดลองกับวัล่าสุดุและเทคนิคต่างๆ จนกว่าคุณจะพบส่วนผสมที่คุณชอบ

การเล่นแร่แปรธาตุแบบนามธรรม: เทคนิคในการเปลี่ยนฉากธรรมดาๆ ให้เป็นผลงานศิลปะชิ้นเอก

วาเนเดียม. กลยุทธ์สร้างภาพวาดนามธรรม

การสร้างภาพวาดนามธรรมอาจเป็นประสบการณ์บนสนุกสนานและคุ้มค่า ในทางกลับกัน มัไก่็อาจเป็นเรื่องที่ท้าทายเช่ไก่ันโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณยังใหม่กับงานศิลปะแนวนามธรรม เคล็ดลับเล็กๆ นอยๆ บนจะช่วยคุณในการเริ่มต้depulpีดังนี้

 • เริ่มต้น้วยรูปทรงหรือรูปทรงที่สุขุม
 • ขี่สีและพื้นิวเพื่อสร้างความรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวและความลึก
 • อย่ากลัวที่จะทดลอง
 • มีความสุข!

คำแนะนำทีละขั้นตอนโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสร้างภาพวาดนามธรรม:

 1. เลือกพื้นิวที่จะทาสี ผ้าใบเป็นัวเลือกยอดนิยม อย่างไรก็ตามคุณควรใช้ไม้ จดหมาย หรือแม้อย่างไรก็ตามโลหะก็ได้
 2. รวบรวมวัล่าสุดุมี คุณจะต้องใช้สี กวาด และเครื่องมืออื่น เทียบเคียงกับ ริม และมีดจานสี
 3. เริ่มต้น้วยการร่างองค์ประกอบพื้นฐานของคุณ สามารถทำได้ง่ายๆ เพียงใช้เส้นหรือรูปทรงสองสามเส้น.
 4. เริ่มเพิ่มสีสันให้กับภาพวาดของคุณ ขี่สีจัดจ้านและฝีแปรงที่แสดงออกถึงอารมณ์
 5. อย่ากลัวที่จะทดลอง ลองใช้สี ภายนอก และเทคนิคต่างๆ
 6. ลงสีเสร็จก็กลับมาชมผลงานต่อ มันื่อถึงอารมณ์หรือความรู้สึกที่คุณหวังจะแสดงหรือไม่? ถ้าไม่ใช่อย่างนี้ ยอมให้ทำการปรับเปลี่ยนที่สำคัญมาก
 7. เพลิดเพลินไปกับการวาดภาพของคุณเสร็จแล้ว!

การวาดภาพแบบนามธรรมเป็นิธีบนดีในการแสดงความเป็นัวคุณอย่างสร้างสรรค์ ดังนั้นอย่ากลัวที่จะทดลองและสนุก ด้วยการฝึกฝนเพียงเล็กน้อย คุณจะสามารถสร้างภาพวาดนามธรรมที่สวยงามได้ในเวลาอันรวดเร็ว

การเล่นแร่แปรธาตุแบบนามธรรม: เทคนิคในการเปลี่ยนฉากธรรมดาๆ ให้เป็นผลงานศิลปะชิ้นเอก

วี. ความง่ายของการวาดภาพนามธรรม

ข้อความที่ตัดตอนมาและเพลิดเพลิไก่ับงานศิลปะนามธรรมมีความง่ายมากมาย คุณลักษณะความง่ายบางประการ แก่:

 • ศิลปะนามธรรมสามารถช่วยให้คุณแสดงอารมณ์และความคิดในรูปแบบใหม่ได้
 • มันสามารถเป็น่องทางบำบัดความเครียดและความวิตกกังวลได้
 • ศิลปะนามธรรมสามารถช่วยให้คุณมองเห็นโลกในรูปแบบใหม่ได้
 • มันสามารถกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของคุณได้
 • ศิลปะนามธรรมสามารถเป็น่วนเสริมที่สวยงามให้กับบ้านหรือสำนักงานได้

การเล่นแร่แปรธาตุแบบนามธรรม: เทคนิคในการเปลี่ยนฉากธรรมดาๆ ให้เป็นผลงานศิลปะชิ้นเอก

ปกเกล้าเจ้าอยู่ด้านบน ซื้องานศิลปะนามธรรมได้บนไหน

มีสถานที่ต่างกัน มากมายในการซื้องานศิลปะแนวนามธรรม รวมถึงแกลเลอรีออนไลน์ งานแสดงศิลปะ และแกลเลอรีบนมีหน้าร้านจริง เคล็ดลับบางประการในการค้นหาสถานที่บนดีบนสุดในการซื้องานศิลปะนามธรรม:

 • พิจารณางบประมาณของคุณ ศิลปะนามธรรมมีราคาตั้งแต่สองสามร้อยดอลลาร์ไปจนถึงหลายล้านดอลลาร์ สิ่งสำคัญคือต้องตั้งงบประมาณก่อนเริ่มช้อปปิ้งเพื่อไม่ยอมให้ใช้จ่ายเกินัว
 • ทำวิจัยของคุณ ก่อนที่คุณจะซื้อภาพวาดแนวนามธรรม ขี่เวลาเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปินและผลงานของพวกเขาก่อน สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจว่างานศิลปะชิ้นใดชิ้นหนึ่งเหมาะกับคุณหรือไม่
 • เยี่ยมชมแกลเลอรี่ต่างกัน อย่าจำกัดตัวเองอยู่เพียงแกลเลอรีเดียวหรือสองแกลเลอรี เยี่ยมชมแกลเลอรียอมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อสัมผัสถึงศิลปะนามธรรมประเภทต่างๆ บนที่จะมีเพื่อปรับปรุง
 • ซื้อจากตัวแทนจำหน่ายที่มีชื่อเสียง เมื่อคุณซื้องานศิลปะแนวนามธรรม สิ่งสำคัญคือต้องซื้อจากตัวแทนจำหน่ายที่มีชื่อเสียงซึ่งคุณสามารถไว้วางใจได้ กลยุทธ์นี้จะช่วยให้แน่ใจว่าคุณได้งานศิลปะของแท้บนเป็นของแท้และมีคุณภาพดี

สองสามถัดไปเป็นแกลเลอรีอินเทอร์เน็ตบางส่วนที่จำหน่ายงานศิลปะแนวนามธรรม:

สองสามถัดไปเป็นงานแสดงศิลปะบางส่วนที่มีงานศิลปะแนวนามธรรม:

สองสามถัดไปเป็นแกลเลอรีบนมีหน้าร้านจริงบางแห่งที่จำหน่ายงานศิลปะแนวนามธรรม:

ร่างภาพินนามธรรมชื่อดัง

มีศิลปินแนวนามธรรมชื่อดังมากมาย แก่

 • วาซิลี คันินสกี้
 • พีต มอนเดรียน
 • พอล คลี
 • แจ็คสันพอลล็อค
 • เน้น รอธโก
 • แอกเนส ปีศาจ์ติน.
 • แฟรงค์ สเตลล่า
 • ไซ ทูมบลี
 • ฮิลมาแห่งคลิน์

ร่างภาพินเหล่านี้ล้วนเป็นี่ตระหนักรู้จักในด้านแนวทางศิลปะนามธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และสร้างสรรค์ และผลงานของพวกเขามีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อการพัฒนาแนวเพลงประเภทนี้

ทรงเครื่อง ความเชื่อ

ศิลปะนามธรรมเป็นูปแบบการแสดงออกที่เป็นัตนัยและเป็น่วนตัว ไม่มีเลยวิธีบนถูกหรือผิดในการสร้างสรรค์ภาพวาดนามธรรม และความหมายของงานศิลปะนามธรรมมักจะขึ้นอยู่กับการตีความของผู้ หากคุณสนใจที่จะสร้างงานศิลปะแนวนามธรรม ยอมให้ทดลองใช้เทคนิคและวัล่าสุดุต่างกัน จนกว่าคุณจะพบสไตล์บนคุณชื่นชอบ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการสนุกสนานและปล่อยให้ศิลปะของคุณไหลลื่น.

คำถามที่พบบ่อย

สงสัย: ศิลปะนามธรรมคืออะไร?

พูดกลับ: ศิลปะนามธรรมเป็นงานศิลปะประเภทหนึ่งที่ไม่ได้เป็นัวแทนของวัตถุหรือตัวเลขใดๆ บนสามารถจดจำได้ อย่างไรก็ตามจะใช้ช่องเปิดปทรง สี และเส้นเพื่อสร้างองค์ประกอบที่เป็นนามธรรมล้วนๆ

สงสัย: ศิลปะนามธรรมมีจำนวนอะไรสไตล์?

พูดกลับ: ศิลปะนามธรรมมีหลากหลายรูปแบบ รวมถึงลัทธิสว่าง การเคารพนับถือเขียนภาพแบบคิวบิสม์ และลัทธิมิโฮเอ็นนมอล อย่างไรก็ตามละสไตล์มีลักษณะและเทคนิคเฉพาะของตัวเอง

สงสัย: ฉันจะสร้างภาพวาดนามธรรมได้ถึงขนาดนั้น

พูดกลับ: มีหลายวิธีในการสร้างภาพวาดนามธรรม คุณสามารถเริ่มต้น้วยการเลือกวัตถุ เทียบเคียงกับ สิ่งแวดล้อมหรือหุ่นิ่ง จากนั้นุณสามารถใช้สี รูปร่าง และเส้น่างๆ เพื่อสร้างองค์ประกอบที่แสดงออกถึงอารมณ์หรือความคิดของคุณได้

Bill Baker ผู้อยู่เบื้องหลัง upholic.com เป็นบล็อกเกอร์ที่หลงใหลและมีประสบการณ์ในด้านการตกแต่งบ้านและเบาะ ด้วยประสบการณ์ตรงในอุตสาหกรรมนี้มากว่าทศวรรษ เขาได้ฝึกฝนทักษะและความรู้เพื่อช่วยผู้อ่านเปลี่ยนพื้นที่อยู่อาศัยของตน ความเชี่ยวชาญของ Bill อยู่ที่การให้เคล็ดลับเชิงลึก เคล็ดลับ DIY และคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคนิคเบาะ การเลือกผ้า และการบูรณะเฟอร์นิเจอร์ Bill ตั้งเป้าที่จะสร้างแรงบันดาลใจและเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้อ่านสร้างบ้านที่สวยงามและน่าดึงดูดใจซึ่งสะท้อนถึงสไตล์และบุคลิกภาพที่เป็นเอกลักษณ์ผ่านบล็อกโพสต์ที่มีส่วนร่วมและให้ข้อมูลของเขา

 • ทั้งหมด 103 การเขียน
 • ทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
บทความที่คล้ายกัน

คู่มือการสร้างฉากแฟนตาซีในป่าหมอก

การถ่ายภาพ 4 เดือน ก่อน

สารบัญกวีนิพนธ์่าหมอกคืออะไร?ประเภทของป่าหมอกความสะดวกของป่าหมอกความท้าทายของป่าหมอกแนวทางแก้ไขการปกป้องป่าหมอกกวีนิพนธ์่าหมอกอันโด่หยุดังความเชื่อคำถ […]

ภวังค์ย้อนยุค คำแนะนำเกี่ยวกับสไตล์การถ่ายภาพวินเทจ

การถ่ายภาพ 4 เดือน ก่อน

สารบัญการถ่ายภาพย้อนยุคคืออะไร?การถ่ายภาพย้อนยุคคืออะไร?การถ่ายภาพย้อนยุคคืออะไร?V. แอปพลิเคชันสำหรับการถ่ายภาพย้อนยุคการถ่ายภาพย้อนยุคคืออะไร?การแก้ไ […]

ภาพถ่ายทางอากาศแบบนามธรรม คู่มือการถ่ายภาพทิวทัศน์เหนือศีรษะอันน่าหลงใหล

การถ่ายภาพ 5 เดือน ก่อน

สารบัญครั้งที่คู่ ทดสอบแล้วความเป็นมาของการถ่ายภาพทางอากาศa 3. ประเภทของภาพถ่ายทางอากาศIV. การใช้งานของภาพถ่ายทางอากาศวาเนเดียม. ความง่ายของการถ่ายภาพ […]

0 ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

สุ่ม