ศิลปะนามธรรม มองเห็นสิ่งที่มองไม่เห็น

ศิลปะนามธรรม ศิลปะนามธรรมเป็นิลปะประเภทหนึ่งที่ไม่ได้เป็นัวแทนของวัตถุในโลกแห่งความเป็นจริง อย่างไรก็ตามจะใช้ช่องเปิดปทรง สี และเส้นเพื่อสร้างการนำเสน […]

ศิลปะนามธรรม มองเห็นสิ่งที่มองไม่เห็น

การระเบิดของสีแบบนามธรรม: สำรวจงานศิลปะแบบไดนามิกและแหวกแนวศิลปะนามธรรม

ศิลปะนามธรรมเป็นิลปะประเภทหนึ่งที่ไม่ได้เป็นัวแทนของวัตถุในโลกแห่งความเป็นจริง อย่างไรก็ตามจะใช้ช่องเปิดปทรง สี และเส้นเพื่อสร้างการนำเสนอความรู้สึกหรือความคิดของศิลปินี่เป็นนามธรรม

ศิลปะนามธรรมมีมานานหลายศตวรรษ อย่างไรก็ตามได้รับความนิยมในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ด้วยผลงานของศิลปินเช่นWassily Kandinsky, Piet Mondrian Jackson Charcoalfish

ขณะนี้ ศิลปะนามธรรมเป็น่วนสำคัญของโลกศิลปะและมีการนำเสนอในพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ทางเลือก ทั่วโลก

มีชื่อเสียงศาสตร์ศิลปะนามธรรม

ประวัติศาสตร์ศิลปะนามธรรมมีมีชื่อเสียงย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 20 ในช่วงทศวรรษที่ 1910 Wassily Kandinsky เริ่มสร้างภาพวาดที่ไม่ได้อิงจากวัตถุในโลกแห่งความเป็นจริง อย่างไรก็ตามเขากลับใช้ช่องเปิดปทรง สี และเส้นเพื่อสร้างการนำเสนอความรู้สึกและความคิดที่เป็นนามธรรม

ผู้บุกเบิกศิลปะนามธรรมในยุคแรกอื่น แก่ Piet Mondrian ผู้สร้างภาพวาดเรขาคณิตโดยใช้ช่องเปิดปทรงและสีบนเรียบง่าย Jackson Charcoalfish ผู้สร้างภาพวาดหยดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะด้วยความเป็นธรรมชาติและความพยายาม

ในช่วงหลายปีบนผ่านมา ศิลปะนามธรรมยังคงมีการพัฒนาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง กวีนิพนธ์ัจจุบัลอกีงานศิลปะนามธรรมหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทก็มีสไตล์และการแสดงออกที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนบุคคล

ศิลปะนามธรรมประเภทต่างๆ

งานศิลปะนามธรรมมีหลายประเภท อย่างไรก็ตามละประเภทมีวิธีการและการแสดงออกที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนบุคคล ศิลปะนามธรรมประเภทต่างๆ บนพบบ่อยที่สุดได้แก่:

 • นามธรรมทางเรขาคณิต
 • การวาดภาพสนามสี
 • จิตรกรรมหยด
 • แอ็คชั่นิตรกรรม
 • การแสดงออกเชิงนามธรรม

ศิลปะนามธรรมแต่ละประเภทมีลักษณะเฉพาะและความน่าดึละทิ้งูดของตัวเอง ศิลปะนามธรรมบางประเภทมีโครงสร้างและเรขาคณิตมากกว่า ในขณะที่บางประเภทมีความลื่นไหลและแสดงออกมากกว่า

ประกอบของศิลปะนามธรรม

ประกอบของศิลปะนามธรรมเหมือนกับองค์ประกอบของศิลปะประเภทอื่น รวมถึงรูปร่าง สี ถนน คุณสมบัติ และพื้นิว อีกวิธีหนึ่ง ทางเลือกการใช้งานขององค์ประกอบเหล่านี้ในงานศิลปะนามธรรมนั้นแตกต่างจากงานศิลปะประเภทอื่น

ในศิลปะนามธรรม ประกอบของรูปทรง สี ถนน ความสามารถ และพื้นิวถูกนำมาใช้เพื่อสร้างการแสดงความรู้สึกหรือความคิดของศิลปิน้วยภาพ โครงการินอาจใช้ประกอบเหล่านี้ในลักษณะที่กลมกลืนและสมดุล หรืออาจใช้ในลักษณะที่วุ่นวายและคาดเดาไม่ได้

การเลือกใช้ประกอบใดและวิธีขับรถงานนั้นึ้นอยู่กับศิลปิน. ศิลปะนามธรรมไม่มีกฎเกณฑ์ ดังนั้นิลปินึงมีอิสระในการทดลองและสำรวจวิธีทางเลือก ในการแสดงออก

หลักการของศิลปะนามธรรม

หลักการของศิลปะนามธรรมนั้นเหมือนกับหลักการของศิลปะประเภทอื่น รวมถึงความสมดุล ความน่าดึงดูดใจ ก้าว และการเน้น้ำ อีกวิธีหนึ่ง ทางเลือกการใช้งานของหลักการเหล่านี้ในงานศิลปะนามธรรมนั้นแตกต่างจากงานศิลปะประเภทอื่น

ในศิลปะนามธรรม หลักการของความสมดุล ความน่าดึงดูดใจ ก้าว และการเน้นูกนำมาใช้เพื่อสร้างการแสดงความรู้สึกหรือความคิดของศิลปิน้วยภาพ โครงการินอาจใช้หลักการเหล่านี้ในลักษณะที่กลมกลืนและสมดุล หรืออาจใช้ในลักษณะที่วุ่นวายและคาดเดาไม่ได้

การเลือกใช้หลักการใดและวิธีขับรถนั้นึ้นอยู่กับศิลปิน. ศิลปะนามธรรมไม่มีกฎเกณฑ์ ดังนั้นิลปินึงมีอิสระในการทดลองและสำรวจวิธีทางเลือก ในการแสดงออก

โครงการินนามธรรมชื่อดัง

โครงการินแนวนามธรรมที่มีชื่อเสียงที่สุดบางส่อ้อม แก่:

 • วาซิลี คันินสกี้
 • พีต มอนเดรียน
 • แจ็คสันพอลล็อค
 • รอธโก
 • ฟรานซ์ ไคลน์
 • ศิลปะนามธรรม ศิลปะที่มีสีหิ้ง
  เป็นขบวนการทางศิลปะที่ปฏิเสธรูปแบบการนำเสนอหรือเป็นูปเป็น่าง ขับรถสีบนสว่างสดใสเพื่อสร้างความรู้สึกมีพลังและความตื่นเต้น.
  เน้นการใช้ช่องเปิดปทรง ถนน และเฉดสีเพื่อสร้างการตอบสนองทางอารมณ์ สามารถใช้เพื่อแสดงอารมณ์ค่อนข้างมาก เทียบเท่ากับ ความตื่นเต้น หรือความเศร้า
  มักถูกมองว่าท้าทายและเร้าใจ สัมผัสได้ว่าเป็นูปแบบหนึ่งของการกบฏต่อศิลปะแบบดั้งเดิม
  มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและยาวนานย้อนกลับไปถึงต้นศตวรรษที่ 20 ยังคงได้รับความนิยมจนทุกวันี้ และกำลังถูกสร้างสรรค์โดยศิลปินั่วโลก

  ครั้งที่การตอบแทน มีชื่อเสียงศาสตร์ศิลปะนามธรรม

  ศิลปะนามธรรมเป็นิลปะประเภทหนึ่งที่ไม่ได้พยายามนำเสนอวัตถุในโลกแห่งความเป็นจริง อย่างไรก็ตามจะเน้นไปที่การแสดงอารมณ์และความคิดผ่านการใช้ช่องเปิดปทรง สี และคุณสมบัติ

  ศิลปะนามธรรมมีรากฐานมาจากต้นศตวรรษที่ 20 เมื่อศิลปินเริ่มทดลองใช้ทางเลือกใหม่เอี่ยมๆ ในการนำเสนอโลกรอบตัว โครงการินแนวนามธรรมกลุ่มแรกๆ แก่ Wassily Kandinsky, Piet Mondrian Kazimir Malevich

  ในช่วงหลายทศวรรษนับตั้งแต่น.ั้นเป็น้นมา ศิลปะนามธรรมก็มีการพัฒนาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันนี้ ศิลปะนามธรรมมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบก็มีลักษณะเฉพาะของตัวเอง

  ศิลปะนามธรรมสามารถพบได้ในหลากหลายรูปแบบ รวมถึงภาพวาด มีประสิทธิภาพ และสถานที่มีกรอบ แต่ถึงอย่างนั้นยังใช้ในสื่อรูปแบบอื่น เทียบเท่ากับ ดนตรี พูดพล่อยๆ และภาพยนตร์

  ศิลปะนามธรรมเป็นประเภทที่ท้าทายและซับซ้อน อย่างไรก็ตามก็สามารถเป็นประเภทที่คุ้มค่าได้ง่ายๆ เกินไป มันสามารถให้มุมมองใหม่ในการมองโลกและสามารถช่วยให้เราเข้าใจอารมณ์และประสบการณ์ของเราเอง

  การระเบิดของสีแบบนามธรรม: สำรวจงานศิลปะแบบไดนามิกและแหวกแนว

  a 3. ศิลปะนามธรรมประเภทต่างๆ

  งานศิลปะนามธรรมมีหลายประเภท อย่างไรก็ตามละประเภทมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง ศิลปะนามธรรมประเภทต่างๆ บนพบบ่อยที่สุดได้แก่:

  • นามธรรมทางเรขาคณิต
  • นิสัย
  • การวาดภาพสนามสี
  • ลักษณะขอบแข็ง
  • ลัทธิเครื่องรางสรุป

  ศิลปะนามธรรมแต่ละประเภทมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง และศิลปิลอกักจะผสมผสานองค์ประกอบที่แตกต่างกันจากศิลปะนามธรรมประเภทต่างๆ เพื่อสร้างสไตล์บนเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง

  IV. ประกอบของศิลปะนามธรรม

  ประกอบของศิลปะนามธรรมเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่ประกอบเป็นภาพวาดนามธรรม ประกอบเหล่านี้แก่:

  • ถนน
  • รูปร่าง
  • สี
  • ภายนอก
  • ระยะทาง
  • การวัด

  อย่างไรก็ตามละองค์ประกอบเหล่านี้สามารถนำมาใช้ในรูปแบบที่แตกต่างกันเพื่อสร้างเอฟเฟกต์บนแตกต่างกัน. เป็นภาพประกอบ สามารถใช้เส้นเพื่อสร้างการเคลื่อนไหวหรือเพื่อกำหนดรูปร่างได้ สามารถใช้สีเพื่อสร้างอารมณ์หรือบรรยากาศได้ พื้นิวสามารถใช้เพื่อเพิ่มความน่าสนใจหรือเพื่อสร้างความรู้สึกลึกซึ้งได้ อาณาจักรสามารถใช้เพื่อสร้างความรู้สึกสมดุลหรือเพื่อดึละทิ้งูดสายตาของผู้ชมไปรอบๆ งานศิลปะ ค่าสามารถนำมาใช้เพื่อสร้างความรู้สึกของแสงและเงาได้

  การใช้งานขององค์ประกอบเหล่านี้ร่วมกันสามารถสร้างการแสดงออกถึงวิสัยทัศน์ของศิลปินี่มีเอกลักษณ์และเป็น่วนตัวได้

  การระเบิดของสีแบบนามธรรม: สำรวจงานศิลปะแบบไดนามิกและแหวกแนว

  วาเนเดียม. หลักการศิลปะนามธรรม

  หลักการของศิลปะนามธรรมเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่นำมาซึ่งงานศิลปะนามธรรมมีช่องเปิดปลักษณ์และข้อมูลสึกที่เป็นเอกลักษณ์ หลักการเหล่านี้รวม:

  • รูปร่าง: รูปร่าง สเกล และการจัดเรียงองค์ประกอบในงานศิลปะนามธรรม
  • สี: การใช้งานของสีเพื่อสร้างความรู้สึกถึงความกลมกลืนคอนทราสต์ หรือการเคลื่อนไหว
  • การวัด: การใช้งานของแสงและความมืดเพื่อสร้างความรู้สึกมีสเกลและความลึก
  • ภายนอก: การใช้งานของพื้นิวที่แตกต่างกันเพื่อสร้างประสบการณ์สัมผัสให้กับผู้ให้รำคาญ
  • ระยะทาง: การใช้งานของพื้นี่เชิงลบและบวกเพื่อสร้างความสมดุลและความตึงเครียด

  หลักการเหล่านี้ไม่ได้ทีละคน และสามารถนำมารวมกันได้บางวิธีเพื่อสร้างงานศิลปะนามธรรมที่ค่อนข้างมาก

  การระเบิดของสีแบบนามธรรม: สำรวจงานศิลปะแบบไดนามิกและแหวกแนว

  ศิลปะนามธรรม

  ศิลปะนามธรรมเป็นิลปะประเภทหนึ่งที่ไม่ได้พรรณนาถึงวัตถุหรือฉากที่เป็นี่เข้าใจจัก อย่างไรก็ตามจะใช้ช่องเปิดปทรง สี และเส้นเพื่อสร้างประสบการณ์การมองเห็นี่เป็นนามธรรมอย่างแท้จริง

  ศิลปะนามธรรมมีมานานหลายศตวรรษ อย่างไรก็ตามกลับได้รับความนิยมในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 การถวาย้อมกับการผงาดขึ้นของลัทธิสมัยใหม่ โครงการินนามธรรมสมัยใหม่ เทียบเท่ากับ Wassily Kandinsky, Piet Mondrian Jackson Charcoalfish ทดลองวิธีใหม่เอี่ยมๆ ในการใช้สี ช่องเปิดปแบบ และพื้นี่เพื่อสร้างงานศิลปะนามธรรม

  ขณะนี้ ศิลปะนามธรรมเป็น่วนสำคัญของโลกศิลปะ พบได้ในพิพิธภัณฑ์ แกลเลอรี และคอลเลกชัน่วนตัวทั่วโลก ศิลปะนามธรรมยังเป็นี่นยมของนักสะสมและผู้ชื่นชอบงานศิลปะอีด่วน้วย

  การระเบิดของสีแบบนามธรรม: สำรวจงานศิลปะแบบไดนามิกและแหวกแนว

  ปกเกล้าเจ้าอยู่ด้านบน ทางเลือกการสร้างงานศิลปะนามธรรม

  ศิลปะนามธรรมเป็นิลปะประเภทหนึ่งที่ไม่ได้พรรณนาถึงวัตถุหรือฉากที่เป็นี่เข้าใจจัก อย่างไรก็ตามกลับใช้ช่องเปิดปทรง สี และเส้นเพื่อสร้างประสบการณ์การมองเห็นี่มักจะไม่ใช่ถูกผูกมัดตามกฎแห่งความสมจริง

  การสร้างงานศิลปะแบบนามธรรมเป็นิธีบนสนุกและคุ้มค่าในการแสดงความคิดสร้างสรรค์มี หากคุณสนใจที่จะลองใช้งานศิลปะแนวนามธรรม สองสามถัดไปเป็นเคล็ดลับในการเริ่มต้น.:

  • เริ่มต้น้วยการเลือกสื่อที่คุณร่าเริง คุณต้องใช้สี ลาพิส ปากกามาร์กเกอร์ หรือแม้อย่างไรก็ตามวัร่วมสมัยุต่หน้าอกัไก่็ได้
  • อย่ากลัวที่จะทดลองด้วยสีและรูปทรงที่ต่างๆ เมื่อพูดถึงศิลปะนามธรรมไม่มีกฎตายตัว ดังนั้นอย่าลังเลที่จะปล่อยให้ศิลปะของคุณไหลลื่นไป
  • มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ภาพที่นาสนใจและมีใบเสนอราคา อย่ากังวลกับการสร้างการนำเสนอสิ่งใดๆ ในทางปฏิบัติ
  • อย่ากลัวที่จะทำผิดพลาด ข้อผิดพลาดเป็น่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างสรรค์ โอบกอดพวกเขาและเรียนรู้จากพวกเขา

  ด้วยการฝึกฝนเพียงเล็กน้อย คุณจะสามารถสร้างงานศิลปะนามธรรมที่สวยงามและแสดงออกได้ ซึ่งจะสะท้อนถึงบุคลิกและวิสัยทัศน์บนเป็นเอกลักษณ์มี

  ทรงเครื่อง ความสะดวกของการรวบรวมงานศิลปะนามธรรม

  ศิลปะนามธรรมสามารถเป็น่วนเสริมที่สวยงามให้กับบ้านหรือที่วิ่ง และยังคงมีประโยชน์มากมายสำหรัที่ักสะสมอีด่วน้วย

  สองสามถัดไปเป็นประโยชน์บางประการของการรวบรวมงานศิลปะแบบนามธรรม:

  • ศิลปะนามธรรมสามารถส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และรูปภาพ
  • สามารถช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลได้
  • สามารถสร้างความรู้สึกสงบและเงียบสงบได้
  • มันสามารถเพิ่มอารมณ์ของคุณได้
  • มันสามารถเพิ่มความรู้สึกเป็นอยู่บนดีของคุณได้

  หากคุณกำลังคิดจะเพิ่มงานศิลปะแนวนามธรรมที่บ้านหรือที่ทำงานของคุณ อย่าลืมค้นคว้าและค้นหาผลงานที่คุณชื่นชอบและโดนใจคุณ

  ด้วยสไตล์และสื่อที่แตกต่างกันมากมายให้ทำการเลือก มันจะเป็นงานศิลปะแนวนามธรรมที่ทั้งหมดแบบสำหรับคุณอย่างแน่พักผ่อน

  ทรงเครื่อง ความสะดวกของการรวบรวมงานศิลปะนามธรรม

  การรวบรวมงานศิลปะนามธรรมมีความสะดวกมากมาย แก่:

  • ศิลปะนามธรรมสามารถเป็น่วนเสริมที่สวยงามให้กับบ้านหรือสำนักงานได้
  • ศิลปะนามธรรมสามารถเป็นแหล่งของแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ได้
  • ศิลปะนามธรรมสามารถเป็นุดเริ่มต้นการสนทนาได้
  • ศิลปะนามธรรมเป็นิธีการแสดงออกถึงความเป็นัวคุณ
  • ศิลปะนามธรรมอาจเป็นการลงทุนี่ดี

  หากคุณกำลังคิดที่จะสะสมงานศิลปะแนวนามธรรม มีบางสิ่งที่คุณควรคำนึงถึง

  • ขั้นแรก ตัดสินใจว่าคุณชอบอะไร งานศิลปะนามธรรมมีหลากหลายสไตล์ ด้วยเหตุนี้ ลองใช้เวลาดูผลงานต่างๆ และค้นหาสิ่งที่คุณมีความสนใจ
  • ประการที่การตอบแทน พิจารณาขนาดของชิ้นงาน ศิลปะนามธรรมอาจมีขนาดตั้งแต่เล็กไปจนถึงใหญ่ ดังนั้นให้แน่ใจว่าคุณมีอาณาจักรเพียงพอสำหรับผลงานที่คุณต้องการซื้อ
  • ประการที่a 3 คิดเกี่ยวกับราคา ศิลปะนามธรรมอาจมีราคาแพงมาก ดังนั้นให้แน่ใจว่าคุณยินีจ่ายในราคาสำหรับผลงานที่คุณต้องการที่จะมี
  • ประการที่สี่ พิจารณาที่มาของงานชิ้นี้ หากคุณกำลังซื้องานศิลปะแนวนามธรรม สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าใครเป็นู้สร้างมันและมาจากไหน

  หากคุณปฏิบัติตามเคล็ดลับเหล่านี้ คุณจะพบงานศิลปะนามธรรมที่สวยงามและมีความหมายเพื่อเพิ่มลงในคอลเลกชันของคุณ

  งง: ศิลปะนามธรรมคืออะไร?
  พูดกลับ: ศิลปะนามธรรมคือศิลปะที่ไม่ได้เป็นัวแทนของวัตถุในโลกแห่งความเป็นจริง มักโดดเด่น้วยการใช้ช่องเปิดปทรงเรขาคณิต สี และคุณสมบัติ

  งง: ศิลปะนามธรรมประเภทต่างๆ มีอะไรบ้าง?
  พูดกลับ: งานศิลปะนามธรรมมีหลายประเภท อย่างไรก็ตามงานศิลปะนามธรรมบางประเภทที่พบบ่อยที่ดี แก่ นามธรรมเชิงเรขาคณิต นามธรรมเชิงแสดงออก และการวาดภาพด้วยสนามสี

  งง: จะสร้างงานศิลปะนามธรรมได้เท่าไหร่?
  พูดกลับ: มีหลายวิธีในการสร้างงานศิลปะนามธรรม อย่างไรก็ตามวิธีการทั่วไปบางวิธี แก่ การใช้งานของสี ลาพิส หรือสีศึกษาียนเพื่อสร้างรูปทรงและลวดลายบนผืน้าใบ

Bill Baker ผู้อยู่เบื้องหลัง upholic.com เป็นบล็อกเกอร์ที่หลงใหลและมีประสบการณ์ในด้านการตกแต่งบ้านและเบาะ ด้วยประสบการณ์ตรงในอุตสาหกรรมนี้มากว่าทศวรรษ เขาได้ฝึกฝนทักษะและความรู้เพื่อช่วยผู้อ่านเปลี่ยนพื้นที่อยู่อาศัยของตน ความเชี่ยวชาญของ Bill อยู่ที่การให้เคล็ดลับเชิงลึก เคล็ดลับ DIY และคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคนิคเบาะ การเลือกผ้า และการบูรณะเฟอร์นิเจอร์ Bill ตั้งเป้าที่จะสร้างแรงบันดาลใจและเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้อ่านสร้างบ้านที่สวยงามและน่าดึงดูดใจซึ่งสะท้อนถึงสไตล์และบุคลิกภาพที่เป็นเอกลักษณ์ผ่านบล็อกโพสต์ที่มีส่วนร่วมและให้ข้อมูลของเขา

 • ทั้งหมด 103 การเขียน
 • ทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
บทความที่คล้ายกัน

มุมมองนามธรรมที่ถ่ายทอดแนวคิดผ่านภาษาศิลปะ

การวาดภาพ 3 สัปดาห์ ก่อน

สารบัญครั้งที่นำไปสู่คู่ ทดสอบแล้วศาสตร์ศิลปะที่ไม่เป็นรูปเป็นร่างสาม. ลักษณะของศิลปะนามธรรมIV. ศิลปะนามธรรมประเภทต่างๆV. บทบาทินนามธรรมชื่อดัง6. มุมม […]

ความสมจริงเชิงนามธรรมถ่ายทอดความหมายผ่านองค์ประกอบที่ไม่เป็นตัวแทน

การวาดภาพ 3 สัปดาห์ ก่อน

สารบัญครั้งที่ ถ่ายทอดความหมายผ่านองค์ประกอบที่มักจะไม่เป็นัวแทนหัวข้อ 3IV. โครงร่างบทความสั้น.หัวเรื่องที่ 5วี. เลขโรมัน.หัวเรื่องที่ 7หัวเรื่องที่ 8 […]

การแสดงออกเชิงนามธรรม ศิลปะแห่งอิสรภาพ

การวาดภาพ 4 สัปดาห์ ก่อน

สารบัญครั้งที่ทำให้คู่ ได้รับการยอมรับความเป็นมาของการแสดงออกเชิงนามธรรมa 3. ลักษณะของการแสดงออกเชิงนามธรรมIV. การวิเคราะห์เชิงลึกินหลักของ Abstract E […]

0 ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

สุ่ม