ระยะเวลาของการใช้งาน

ข้อกำหนดเหล่านี้ควบคุมการเข้าถึง การใช้เนื้อหา ผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์ upholic.com (“บริการ”) ดำเนินการโดย (“พวกเรา”, “เรา” ” หรือ “ของเรา”)

การเข้าถึงบริการของเรานั้นขึ้นอยู่กับการยอมรับของคุณโดยไม่มีการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่มีอยู่ในที่นี้ รวมถึงกฎการดำเนินงานและนโยบายอื่น ๆ ทั้งหมดที่เผยแพร่และเราอาจจะเผยแพร่เป็นครั้งคราวโดยเรา

โปรดอ่านข้อตกลงอย่างละเอียดก่อนที่จะเข้าถึงหรือใช้บริการของเรา โดยการเข้าถึงหรือใช้งานส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการของเรา แสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณไม่ยอมรับส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดของข้อตกลง คุณจะไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้บริการของเราได้

ทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อตกลงนี้ไม่ได้โอนทรัพย์สินทางปัญญาของเราหรือบุคคลที่สามจากเราไปยังคุณ และสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในและต่อทรัพย์สินดังกล่าวจะยังคงอยู่ (ระหว่างคู่สัญญา) กับและผู้อนุญาตแต่เพียงผู้เดียว

บริการของบุคคลที่สาม

ในการใช้บริการ คุณอาจใช้บริการ ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ การฝัง หรือแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามที่พัฒนาโดยบุคคลที่สาม (“บริการของบุคคลที่สาม”)

หากคุณใช้บริการของบุคคลที่สาม คุณเข้าใจว่า:

  • การใช้บริการของบุคคลที่สามถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง และเราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อใครก็ตามสำหรับเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม
  • คุณรับทราบและยอมรับว่าเราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เนื้อหา สินค้า หรือบริการใด ๆ ที่มีอยู่ในหรือผ่านทางเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าว .

บัญชี

ในกรณีที่การใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการของเราจำเป็นต้องมีบัญชี คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องแก่เราเมื่อคุณลงทะเบียนสำหรับบัญชี

คุณจะต้องรับผิดชอบและรับผิดชอบต่อกิจกรรมใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณแต่เพียงผู้เดียว คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาข้อมูลบัญชีของคุณให้ทันสมัยและรักษารหัสผ่านของคุณให้ปลอดภัย

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของบัญชีของคุณที่คุณใช้ในการเข้าถึงบริการ คุณจะต้องไม่แบ่งปันหรือใช้ข้อมูลรับรองการเข้าถึงของคุณในทางที่ผิด คุณต้องแจ้งให้เราทราบทันทีเกี่ยวกับการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือเมื่อทราบถึงการละเมิดความปลอดภัยอื่น ๆ

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น

บริการของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามที่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดย

ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือแนวปฏิบัติของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดทั้งทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับความเสียหายหรือความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการพึ่งพาเนื้อหา สินค้า หรือบริการใด ๆ ที่มีอยู่ในหรือผ่านทางเว็บไซต์หรือบริการใด ๆ ดังกล่าว .

เราขอแนะนำให้คุณอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามที่คุณเยี่ยมชม

การสิ้นสุด

เราอาจยุติหรือระงับการเข้าถึงบริการของเราทั้งหมดหรือบางส่วนของคุณได้ตลอดเวลา โดยมีหรือไม่มีสาเหตุ โดยจะแจ้งให้ทราบหรือไม่ก็ได้ ซึ่งจะมีผลทันที

หากคุณต้องการยกเลิกข้อตกลงหรือบัญชีของคุณ คุณสามารถยุติการใช้บริการของเราได้

บทบัญญัติทั้งหมดของข้อตกลงซึ่งโดยธรรมชาติแล้วควรจะคงอยู่หลังการยกเลิกจะยังคงมีผลอยู่หลังการยุติ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อกำหนดความเป็นเจ้าของ การปฏิเสธความรับผิดชอบในการรับประกัน การชดใช้ค่าเสียหาย และข้อจำกัดความรับผิด

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

บริการของเรามีให้ “ตามที่เป็น” และพื้นฐาน “ตามที่มีอยู่” และซัพพลายเออร์และผู้ออกใบอนุญาตขอปฏิเสธการรับประกันใด ๆ ทั้งหมดโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันความสามารถเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิด ทั้งซัพพลายเออร์และผู้ออกใบอนุญาตไม่รับประกันใด ๆ ว่าบริการของเราจะปราศจากข้อผิดพลาดหรือการเข้าถึงจะต่อเนื่องหรือไม่หยุดชะงัก

คุณเข้าใจว่าคุณดาวน์โหลดจากหรือรับเนื้อหาหรือบริการผ่านบริการของเราตามดุลยพินิจและความเสี่ยงของคุณเอง

เขตอำนาจศาลและกฎหมายที่บังคับใช้

ยกเว้นขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับระบุไว้เป็นอย่างอื่น ข้อตกลงและการเข้าถึงหรือใช้บริการของเราจะอยู่ภายใต้กฎหมายของนิวยอร์ก

สถานที่ที่เหมาะสมสำหรับข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงและการเข้าถึงหรือใช้บริการของเราจะเป็นศาลของรัฐและรัฐบาลกลางที่ตั้งอยู่ในนิวยอร์ก

การเปลี่ยนแปลง

ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขหรือแทนที่ข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลา

หากเราทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เราจะแจ้งให้คุณทราบโดยการโพสต์บนเว็บไซต์ของเรา หรือโดยการส่งอีเมลหรือการสื่อสารอื่น ๆ ถึงคุณก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผล ประกาศจะกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมหลังจากที่ข้อกำหนดใหม่จะมีผลใช้บังคับ

เราจะพยายามแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเปลี่ยนแปลงที่มีผล หากคุณไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงของเรา คุณควรหยุดใช้บริการของเราภายในระยะเวลาแจ้งเตือนที่กำหนด หรือเมื่อการเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้

การใช้บริการของเราต่อไปของคุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดใหม่

ติดต่อเรา

หากคุณมีข้อสงสัยและคำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ โปรดติดต่อเรา

[email protected]


อัปเดตล่าสุด: 2024-01-06