ดีเอ็มซีเอ

ไซต์นี้ upholic.com ได้รับการคุ้มครองโดย Digital Millennium Copyright Act (DMCA)

เรียนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ upholic.com เราขอให้คุณศึกษาข้อกำหนดของ อย่างรอบคอบ ข้อจำกัดความรับผิดชอบ เพื่อป้องกันกรณีทางกฎหมายและกรณีตัวอย่างอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เนื้อหาของทรัพยากรนี้ รวมถึงที่ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เราขอแนะนำให้คุณเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นบทความ รูปภาพ ไฟล์เสียง หรือโปรแกรม โปรดจำไว้ว่าการละเมิดลิขสิทธิ์ต้องมีความรับผิดชอบทางกฎหมายพร้อมกับมาตรการป้องกันที่ตามมาทั้งหมด:

 1. ข้อมูลจะถูกวางไว้บนหน้าเว็บหลักและรองของ upholic.com (แหล่งข้อมูลบนเว็บในภายหลัง) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รู้จักหัวข้อที่อาจเป็นที่สนใจเป็นพิเศษโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 2. ข้อมูลใดๆ ได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบดั้งเดิม โดยไม่มีการรับประกันความเกี่ยวข้อง ความครบถ้วน ความถูกต้อง หรือความถูกต้อง และไม่มีการรับประกันอื่นใดโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย การเข้าถึงทรัพยากรบนเว็บตลอดจนการใช้เนื้อหานั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว
 3. ทีมบริหารของพอร์ทัล (ผู้อำนวยการทรัพยากรบนเว็บ เจ้าหน้าที่ ผู้ก่อตั้งหลัก พนักงาน ผู้ดูแลระบบ ตัวแทนของทีมผู้ดูแล และตัวแทนอื่นๆ) พยายามทุกวิถีทางเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเกี่ยวข้อง ในขณะที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความไม่ถูกต้อง มีอยู่จริง
 4. พอร์ทัล upholic.com เป็นโครงการที่มีเนื้อหาที่ผู้เข้าร่วมทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยสมบูรณ์ สถาปัตยกรรมไซต์ช่วยให้ทุกคนที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสามารถเพิ่มเนื้อหาได้ ดังนั้นไซต์และเนื้อหาจึงได้รับการจัดเตรียมโดยไม่มีข้อจำกัด “ตามสภาพที่เป็นอยู่” โดยไม่ต้องทำข้อตกลงใด ๆ ระหว่างผู้เข้าร่วมของไซต์นี้ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหาร เจ้าของเซิร์ฟเวอร์ที่ไซต์นี้ตั้งอยู่ หรือโดยบุคคลอื่น ในทางใดทางหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับไซต์นี้หรือโดยอ้อมซึ่งอาจเป็นเหตุผลในการยื่นเรื่องร้องเรียนใด ๆ
 5. ซอฟต์แวร์ใดๆ ได้รับการบันทึกโดยผู้ใช้ upholic.com โดยยอมรับความเสี่ยงเอง ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งข้อมูลบนเว็บ upholic.com ตกลงว่าการติดตั้งและการใช้งานแอปพลิเคชันเต็มรูปแบบอาจต้องชำระเงินจำนวนหนึ่ง ผู้ใช้จะได้รับแจ้งว่าผู้ใช้รายอื่นสามารถวางไฟล์ได้เช่นกัน ซึ่งการดำเนินการจะถูกตรวจสอบโดยทีมผู้ดูแลระบบ upholic.com
 6. โครงสร้างการบริหารไม่ได้ให้คำมั่นสัญญาหรือการรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์และเนื้อหา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ในแง่ของความเกี่ยวข้อง ความถูกต้อง การเข้าถึง ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความสอดคล้องกับเป้าหมายเฉพาะใด ๆ ของเว็บไซต์และ เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการที่เมื่อเรียกดูพอร์ทัลจะไม่มีปัญหาใดๆ จะปลอดภัยและไม่หยุดชะงัก กลุ่มผู้ดูแลระบบจะแก้ไขการทำงานผิดพลาดที่ระบุชื่อ หรือไม่มีโปรแกรมโทรจันและไวรัสบนไซต์ และ Napo nenie และเว็บไซต์ไม่ได้ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามไม่ได้ระบุ
 7. บางลิงก์บนเว็บไซต์ upholic.com นำไปสู่แหล่งข้อมูลของบุคคลที่สาม ลิงก์เหล่านี้อยู่บนโครงการอินเทอร์เน็ตนี้เพื่อการปฐมนิเทศที่ง่ายดาย และการมีอยู่ของลิงก์เหล่านี้ไม่ได้หมายความว่ากลุ่มผู้ดูแลระบบของพอร์ทัลนี้สนับสนุนหรือประเมินเนื้อหาของแหล่งข้อมูลบนเว็บของบุคคลที่สามโดยทั่วไป นอกจากนี้ การดูแลระบบเว็บไซต์ที่ระบุจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของแหล่งข้อมูลต่างประเทศและความพร้อมใช้งาน การเขียนหมายถึงลิงก์ หน่วยโฆษณา และข้อมูลอื่นๆ ที่ระบุในทรัพยากรบนเว็บที่ส่งจากพอร์ทัลอื่นที่มีอยู่ใน upholic.com
 8. ฝ่ายบริหารไม่รวมถึงอำนาจพื้นฐาน เช่น การดำเนินการในการควบคุมความถูกต้องตามกฎหมายหรือความผิดกฎหมายของข้อมูลที่โพสต์และส่ง รวมถึงข้อมูลที่ผู้เยี่ยมชมส่งให้คนเดียว ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาแยกต่างหากหรือโดยการส่งลิงก์ กลุ่มผู้ดูแลระบบไม่ได้กำหนดลิขสิทธิ์ ความถูกต้องตามกฎหมายของการรับและการส่งต่อ รวมถึงการใช้สื่อที่ถ่ายโอนระหว่างผู้เข้าร่วม
 9. เนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้รายหนึ่งไปยังอีกรายหนึ่งเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนไฟล์สำหรับผู้ใช้สองคนที่ระบุ ฝ่ายบริหารไม่สามารถรับผิดชอบต่อเนื้อหาของข้อมูลนี้ เช่นเดียวกับความเป็นเจ้าของของผู้เขียนหรือกลุ่มของผู้เขียนใดๆ ข้อมูลนี้อาจอยู่ในการดูแลของผู้ดูแลระบบ upholic.com เนื่องจากข้อมูลใดๆ ที่ส่งผ่านทรัพยากรนี้จะกลายเป็นทรัพย์สินของผู้ก่อตั้ง upholic.com โดยอัตโนมัติ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
 10. ทีมบริหารพอร์ทัลดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหามีความสมบูรณ์ ถูกต้องตามกฎหมาย และความเกี่ยวข้อง แต่ฝ่ายบริหารจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำที่มีสติและไม่ได้ตั้งใจของบุคคลที่สามหรือองค์กร เช่น การกระทำที่ผลิตโดยใช้วัสดุที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต โครงการหรือพบผ่านทรัพยากรเช่นที่ได้รับจากฝ่ายบริหารและบุคคลที่สาม
 11. โครงสร้างการบริหารของโครงการอินเทอร์เน็ต ตามกฎหมายปัจจุบัน ปฏิเสธคำสัญญา การรับประกัน และการรับรองใด ๆ ที่อาจมอบให้หรือนำมาพิจารณา และกลุ่มการจัดการจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของโครงการอินเทอร์เน็ต ผู้เข้าร่วมและตัวไซต์เอง
 12. สำหรับสื่อโฆษณาที่โพสต์บนพอร์ทัล เฉพาะผู้โฆษณาเท่านั้นที่รับผิดชอบ ทรัพยากรบนเว็บยังเตือนว่าไม่รับประกันความเป็นไปได้ในการได้รับหรือใช้บริการและสินค้าที่นำเสนอในราคาหรือตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหน่วยโฆษณา ผู้เยี่ยมชมยอมรับว่าทรัพยากรจะไม่รับผิดชอบต่อผลที่ตามมา (รวมถึงความเสียหาย) ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้โฆษณา ความเสียหายดังกล่าวรวมถึงกรณีต่างๆ เช่น การบาดเจ็บส่วนบุคคล คอมพิวเตอร์ทำงานผิดปกติ การติดคอมพิวเตอร์ ความเสียหายต่อกลไกการประมวลผลและเครือข่ายในบ้าน ปัญหาทางกฎหมาย และอื่นๆ
 13. โครงการอินเทอร์เน็ตช่วยให้ผู้ใช้สามารถส่งความคิดเห็น คำถาม ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน และการแจ้งเตือนอื่น ๆ เพื่อป้อนข้อมูลนี้ลงในส่วนที่เกี่ยวข้องของพอร์ทัลที่ผู้เข้าร่วมรายอื่นจะดูได้ ทรัพยากรบนเว็บนี้ไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่ส่ง
 14. ฝ่ายที่เผยแพร่เนื้อหามีหน้าที่ต้องตรวจสอบความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และความถูกต้องตามกฎหมายของบทความหรือแอปพลิเคชันที่จัดวาง
 15. ทีมผู้ดูแลระบบ upholic.com จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของสื่อจนกว่าพวกเขาจะได้รับการแก้ไขโดยผู้ดูแล
 16. กลุ่มผู้บริหารขอสงวนสิทธิ์ในการเสริมและลดข้อกำหนดเหล่านี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมทราบ นอกจากนี้ กลุ่มการจัดการจะไม่รับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลง การปรับแต่ง การแก้ไข การลบข้อมูลใด ๆ ที่เผยแพร่โดยผู้เข้าร่วมบนพอร์ทัลหรือไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 17. กลุ่มผู้ดูแลระบบมีอำนาจในการบล็อกการเข้าถึงทรัพยากรบนเว็บแก่ผู้เยี่ยมชมหรือกลุ่มผู้เข้าร่วมโดยไม่มีการเตือนและคำอธิบาย
 18. ฝ่ายบริหารมีสิทธิ์ในการแก้ไขหรือลบลิงก์ไปยังข้อมูลข้อความ ไฟล์ปฏิบัติการ วัสดุเสียง ไฟล์กราฟิก และข้อมูลอื่น ๆ ที่ผู้เข้าร่วมเผยแพร่บนแหล่งข้อมูลบนเว็บ โดยไม่มีคำเตือนหรือคำอธิบายของการอ้างสิทธิ์
 19. ชื่อ เครื่องหมายการค้าขององค์กร ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนลิขสิทธิ์ของการออกแบบ เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ และสิทธิ์ทางอ้อมบางประการที่อ้างถึง ใช้ หรืออ้างถึงในพอร์ทัลที่นำเสนอ เป็นของเจ้าของโดยสมบูรณ์และปัจจุบัน ยกเว้นเจ้าของสิทธิ์ ไม่มีใครมีสิทธิ์จัดการสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลลิขสิทธิ์ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในแหล่งข้อมูล ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบต่อการโจรกรรมเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์
  20. การอ่าน การแจกจ่าย หรือการแก้ไขข้อมูลที่เผยแพร่ในทรัพยากรนี้อาจละเมิดกฎหมายของประเทศที่ใช้งานโครงการนี้
 20. ผู้เยี่ยมชมตกลงว่าความขัดแย้งและความขัดแย้งจะได้รับการแก้ไขตามการดำเนินการด้านกฎระเบียบในปัจจุบันของกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย
 21. ผู้เยี่ยมชมเห็นด้วยกับข้อเท็จจริงที่ว่าการกระทำเชิงบรรทัดฐานและกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคสำหรับการใช้ทรัพยากรบนเว็บโดยผู้เข้าร่วมนั้นใช้ไม่ได้เนื่องจากไม่มีข้อกำหนดในการให้บริการเชิงพาณิชย์
 22. ความเงียบและความเป็นกลางในส่วนของทีมผู้ดูแลระบบทรัพยากรในกรณีที่มีการละเมิดอย่างชัดเจนหรือซ่อนเร้นโดยสมาชิกของกฎไม่ได้ทำให้การบริหารไซต์นี้ขาดสิทธิ์ในการใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของ พอร์ทัลในภายหลัง
 23. ในกรณีที่ตามกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย กฎบางข้อได้รับการประกาศให้เป็นโมฆะ เงื่อนไขอื่นๆ ยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์
 24. โดยการเยี่ยมชมพอร์ทัลนี้ ผู้เข้าร่วมยืนยันการยอมรับอย่างชัดเจนของส่วน “ข้อจำกัดความรับผิดชอบ” และกฎที่เสนอ นอกจากนี้ เขายอมรับความรับผิดชอบทั้งหมดที่อาจกำหนดกับผู้ใช้เนื่องจากสถานการณ์ที่ชอบด้วยกฎหมาย
 25. ทีมผู้ดูแลระบบพอร์ทัลมีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนกฎซึ่งจะมีผลทันทีเมื่อใดก็ได้ การใช้พอร์ทัลอย่างต่อเนื่องหลังจากทำการแก้ไขหมายความว่าผู้เข้าร่วมเห็นด้วยกับกฎใหม่โดยอัตโนมัติ

โปรดให้เวลาเราหนึ่งหรือสองวันในการตอบกลับทางอีเมล โปรดทราบว่าการส่งอีเมลข้อร้องเรียนของคุณไปยังบุคคลอื่น เช่น ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของเราจะไม่เร่งคำขอของคุณ และอาจส่งผลให้การตอบสนองล่าช้าเนื่องจากการยื่นเรื่องร้องเรียนไม่ถูกต้อง ขอบคุณ