การแสดงออกทางนามธรรมปลดปล่อยอิสรภาพทางศิลปะบนกระดาษ

การแสดงออกเชิงนามธรรม Abstract Expressionism คือขบวนการทางศิลปะแห่งศตวรรษที่ 20 บนเกิดขึ้นในนิวยอร์กซิตี้ในช่วงทศวรรษที่ 1940 โดดเด่น้วยการเน้นไปที่กา […]

การแสดงออกทางนามธรรมปลดปล่อยอิสรภาพทางศิลปะบนกระดาษ

การแสดงออกทางนามธรรม: ปลดปล่อยอิสรภาพทางศิลปะบนกระดาษ

การแสดงออกเชิงนามธรรม

Abstract Expressionism คือขบวนการทางศิลปะแห่งศตวรรษที่ 20 บนเกิดขึ้นในนิวยอร์กซิตี้ในช่วงทศวรรษที่ 1940

โดดเด่น้วยการเน้นไปที่การแปลงสัญชาติและการแสดงออกทางอารมณ์ ตลอดจนการใช้ทางออกปแบบและเทคนิคที่ไม่ใช่เป็นัวแทน

บุคคลสำคัญของขบวนการ กลิ่นเหม็นแก่ Jackson Charcoalfish, Willem de Kooning, Notify Rothko Franz Kline

duliaการแสดงออกทางนามธรรมเป็นปฏิกิริยาต่อต้านการมุ่งเน้นแบบดั้งเดิมที่การเป็นัวแทนในศิลปะตะวันตก

ผู้บังคับใช้งานพยายามสร้างงานศิลปะรูปแบบใหม่บนแสดงออกและเป็น่วนตัวมากขึ้น.

พวกเขาปฏิเสธแนวคิดที่ว่าศิลปะควรเป็นภาพสะท้อนของโลกแห่งความเป็นจริง และพยายามสร้างผลงานที่เป็นนามธรรมล้วนๆ และไม่ทำได้เป็นัวแทนแทน

การแสดงออกทางนามธรรมยังเป็นปฏิกิริยาต่อต้านความวุ่นวายทางสังคมและการเมืองในทศวรรษที่ 1940

ผู้บังคับใช้งานพยายามสร้างงานศิลปะที่ปราศจากข้อจำกัดของโลกภายนอก

พวกเขาเชื่อว่าศิลปะสามารถเป็นหนทางหลบหนีจากความน่าสะพรึงกลัวของสงครามและความไม่แน่นอนของยุคหลังสงคราม

การแสดงออกทางนามธรรมมีอิทธิพลสำคัญต่อการพัฒนาศิลปะสมัยใหม่

การเน้นี่การแปลงสัญชาติและการแสดงออกทางอารมณ์กลิ่นเหม็นบาปทางไปสู่การพัฒนาการเคลื่อนไหวในภายหลัง คล้ายกับ การวาดภาพด้วยสนามสี (Color Field Painting) และลัทธิมิโฮเอ็นนมอลลิสม์ (Minimalism)

ในเวลานี้ Abstract Expressionism ถือเป็นขบวนการทางศิลปะที่สำคัญและมีอิทธิพลมากที่สุดขบวนหนึ่งแห่งศตวรรษที่ 20

การแสดงออกเชิงนามธรรม ไม่ต้องเสี่ยงภาพทางศิลปะ
ความเคลื่อนไหวในศิลปะสมัยใหม่บนเกิดขึ้นในนิวยอร์กซิตี้ในช่วงทศวรรษที่ 1940 ไม่ต้องเสี่ยงภาพในการแสดงออกโดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ
ลักษณะของนามธรรม Expressionism นอกเหนือจาก: – การใช้งานของแบบฟอร์มที่ดูเหมือนจะไม่ตัวแทน
– เน้นความเป็นธรรมชาติและอารมณ์ – การใช้งานของสีจัดจ้านและลายเส้นู่กัน
ความกระตือรือร้นินหลักของ Abstract Expressionism กลิ่นเหม็นแก่ : – แจ็กสันพอลล็อค
– วิลเล็ม เดน นนิ่ง – รอธโก

ครั้งที่คู่ มีชื่อเสียงความเป็นมาของการแสดงออกเชิงนามธรรม

Abstract Expressionism เกิดขึ้นในนิวยอร์กซิตี้ในช่วงทศวรรษที่ 1940 1950 มันเป็นปฏิกิริยาต่อต้านศิลปะการนำเสนอที่มีความโดดเด่นในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 นกวาดภาพแนวนามธรรมพยายามสร้างงานศิลปะที่ไม่ใช่ผูกพันตามกฎเกณฑ์หรือแบบแผนใดๆ และแสดงออกถึงอารมณ์และประสบการณ์ส่วนตัวของตนเอง

นทรรศการสำคัญครั้งแรกของงานศิลปะ Abstract Expressionist จัดขึ้นี่ New York Museum of Modern Art ปีพ.ศ. 2489 นทรรศการชื่อ “The New American Painting” กลิ่นเหม็นมีประโยชน์ Abstract Expressionism คำนึงถึงกับผู้ชมในวงกว้างและช่วยสร้างให้เป็นการเคลื่อนไหวใหม่บนสำคัญใน มนุษยศาสตร์.

บุคคลสำคัญของ Abstract Expressionism กลิ่นเหม็นแก่ Jackson Charcoalfish, Willem de Kooning, Notify Rothko Franz Kline ความกระตือรือร้นินเหล่านี้ล้วนมีความเป็นัจเจกบุคคลสูง อย่างไรก็ตามก็มีความสนใจร่วมกันในการสำรวจศักยภาพในการแสดงออกของการวาดภาพ และความสัมพัน์ระหว่างศิลปะกับจิตใต้ลูกกวาด

duliaการแสดงออกทางนามธรรมเป็นกำลังสำคัญในศิลปะอเมริกันในช่วงทศวรรษที่ 1940 1950 และมีผลกระทบสำคัญต่อการพัฒนาศิลปะสมัยใหม่ทั่วโลก

การแสดงออกทางนามธรรม: ปลดปล่อยอิสรภาพทางศิลปะบนกระดาษ

a 3. ลักษณะของการแสดงออกเชิงนามธรรม

Abstract Expressionism เป็นูปแบบหนึ่งของศิลปะสมัยใหม่บนเกิดขึ้นในนิวยอร์กซิตี้ในช่วงทศวรรษที่ 1940 โดดเด่น้วยการเน้นไปที่การแปลงสัญชาติและการแสดงออกทางอารมณ์ ตลอดจนการใช้ทางออกปแบบและเทคนิคที่ไม่ใช่เป็นัวแทน

ภาพวาดแนวเอ็กซ์เพรสชั่นิสต์แบบนามธรรมมักมีลักษณะเฉพาะด้วยการใช้สีบนชัดเจน การใช้งานของพู่กัน้วยท่าทาง และการขาดจุดเน้นตรงกลางที่ที่ราบ ความกระตือรือร้นินี่สร้างผลงานเหล่านี้มักสนใจในการสำรวจจิตใต้สำนึกและแสดงความรู้สึกและอารมณ์ภายในของตนเอง

duliaการแสดงออกทางนามธรรมเป็นการเคลื่อนไหวสำคัญในศิลปะอเมริกัน และมีผลกระทบสำคัญต่อการพัฒนาศิลปะสมัยใหม่ทั่วโลก ความกระตือรือร้นินหลายคนที่เมื่อกล่าวถึง Abstract Expressionism กวีนิพนธ์ัจจุบันือเป็นิลปินี่สำคัญและทรงอิทธิพลที่สุดแห่งศตวรรษที่ 20

IV. ความกระตือรือร้นินหลักของ Abstract Expressionism

สองสามถัดไปคือรายชื่อศิลปินแนวแอบสแตรกต์ เอ็กซ์เพรสชันิสต์บนมีชื่อเสียงและมีอิทธิพลมากที่สุดบางส่ข้อศอก:

 • แจ็คสันพอลล็อค
 • วิลเลม เดน นนิ่ง
 • รอธโก
 • ฟรานซ์ ไคลน์
 • เต้านม มาเธอร์เวลล์
 • กาแฟเน็ตต์ นวแมน
 • คลิฟฟอร์ดยังอยู่
 • แอด ความเสน่หาฮาร์ท
 • ลี คราสเนอร์

ความกระตือรือร้นินเหล่านี้ล้วนขึ้นื่อจากสไตล์การวาดภาพที่มีเอกลักษณ์และแสดงออก ซึ่งมักจะใช้สีสันี่จัดจ้าน แปรงที่ขับรถท่าทาง และภาพที่ไม่ได้ใช้แทนการนำเสนอ ผลงานของพวกเขามีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อการพัฒนาศิลปะสมัยใหม่ และยังคงได้รับการชื่นชมและศึกษาจากศิลปินและผู้รักศิลปะทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง

การแสดงออกทางนามธรรม: ปลดปล่อยอิสรภาพทางศิลปะบนกระดาษ

วาเนเดียม. เทคนิคการแสดงออกเชิงนามธรรม

Abstract Expressionism เป็นูปแบบหนึ่งของการวาดภาพที่เกิดขึ้นในนิวยอร์กซิตี้ในช่วงทศวรรษที่ 1940 โดดเด่น้วยการเน้นี่การแปลงสัญชาติและการแสดงออกทางอารมณ์ ตลอดจนการใช้สีจัดจ้าน แปรงด้วยท่าทาง และรูปแบบที่ไม่ใช่เป็นัวแทน

เทคนิคที่ขับรถโดยจิตรกรแนวเอ็กซ์เพรสชันิสต์แบบนามธรรมนั้เลือดออกีความแปรปรวน อย่างไรก็ตามเทคนิคที่พบบ่อยที่อ่างอาบน้ำ กลิ่นเหม็นแก่:

 • จิตรกรรมหยด
 • เทภาพวาด
 • พ่นี
 • กรอบ้งโด

การพ่นีเป็นเทคนิคการหยดหรือเทสีลงบนผืน้าใบโดยตรง สิ่งเหล่านี้สามารถสร้างความรู้สึกของความเป็นธรรมชาติและการเคลื่อนไหว และยังช่วยให้ความกระตือรือร้นินสามารถควบคุมการไหลของสีและสร้างพื้นิวที่นาสนใจได้อีด่วน้วย

การเทสีเป็นเทคนิคที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามแทนจะหยดสี กลับเทลงบนผืน้าใบ สิ่งเหล่านี้สามารถสร้างรูคำลงท้ายักษณ์บนลื่นไหลและเป็นธรรมชาติโหลดมากขึ้น และยังสามารถใช้เพื่อสร้างลวดลายและรูปร่างที่นาสนใจได้อีด่วน้วย

การพ่นีเป็นเทคนิคในการพ่นีลงบนผืน้าใบโดยใช้กระป๋องสเปรย์ สิ่งเหล่านี้สามารถสร้างรูคำลงท้ายักษณ์บนมีพื้นิวและจิตรกรได้มากและยังสามารถใช้เพื่อสร้างสีสันี่โดดเด่นและสดใสได้อีด่วน้วย

การขูดเป็นเทคนิคที่ความกระตือรือร้นินใช้เครื่องมือเพื่อสร้างรอยขีดข่วนหรือรอยบนพื้นิวของภาพวาด สิ่งเหล่านี้สามารถสร้างความรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวและพลังงาน และยังสามารถใช้เพื่อเพิ่มพื้นิวและความลึกให้กับภาพวาดได้อีด่วน้วย

ยั่วยวน เป็นเทคนิคที่ความกระตือรือร้นินใช้สีหนากับผืน้าใบ สิ่งเหล่านี้สามารถสร้างรูคำลงท้ายักษณ์บนมีพื้นิวและเป็นสามมิติได้ และยังสามารถใช้เพื่อสร้างฝีแปรงที่หนาและแสดงออกได้

duliaการแสดงออกทางนามธรรมเป็นูปแบบการวาดภาพที่แสดงออกและแสดงออกอย่างสูง และไม่มีวิธีบนถูกหรือผิดในการสร้างการวาดภาพแบบนามธรรม สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการทดลองและค้นหาเทคนิคที่ช่วยให้คุณแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

การแสดงออกทางนามธรรม: ปลดปล่อยอิสรภาพทางศิลปะบนกระดาษ

วี. เทคนิคการแสดงออกทางนามธรรม

Abstract Expressionism เป็นูปแบบหนึ่งของการวาดภาพที่เกิดขึ้นในนิวยอร์กซิตี้ในช่วงทศวรรษที่ 1940 โดดเด่น้วยการใช้แปรงด้วยท่าทาง ทางออกปแบบที่ไม่ใช่เป็นัวแทน และเฉดสีสันี่จัดจ้าน นกวาดภาพแนวนามธรรมมักวาดภาพบนผืน้าใบขนาดใหญ่ และงานของพวกเขามักมีลักษณะเฉพาะคือความรุนแรงทางอารมณ์และการสำรวจจิตใต้ลูกกวาด

มีเทคนิคต่างๆ มากมายนั้นเมื่อกล่าวถึง Abstract Expressionism อาการที่พบบ่อยที่สุดได้แก่:

 • การหยด: วิธีนี้เกี่ยวข้องกับการหยดสีลงบนผืน้าใบโดยตรงด้วยแปรงหรือวัตถุแตกต่าง
 • การหลั่ง: วิธีนี้เกี่ยวข้องกับการเทสีลงบนผืน้าใบจากภาชนะ
 • การพ่น.: วิธีนี้เกี่ยวข้องกับการพ่นีลงบนผืน้าใบจากกระป๋องสเปรย์
 • Scumbling: วิธีนี้เกี่ยวข้องกับการใช้สีลงบนผืน้าใบในลักษณะที่มีพื้นิวหยาบ
 • ยั่วยวน: วิธีนี้เกี่ยวข้องกับการลงสีบนผืน้าใบเป็นั้นหนา

นกวาดภาพแนวนามธรรมมักใช้เทคนิคเหล่านี้เพื่อสร้างภาพวาดที่แสดงออกถึงความรู้สึกและอารมณ์ พวกเขาสนใจที่จะสำรวจจิตใต้สำนึกและจับแก่นแท้ของความเชี่ยวชาญของมนุษย์ งานของพวกเขามักสะท้อนถึงบรรยากาศทางการเมืองและสังคมที่กวีนิพนธ์ั่น่วนในยุคหลังสงคราม

Abstract Expressionism เป็นหนึ่งในขบวนการทางศิลปะที่สำคัญและมีอิทธิพลมากที่สุดแห่งศตวรรษที่ 20 มันได้แล้วผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อศิลปะและวัฒนธรรม และมรดกของมันังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปินมาจนถึงทุกวันี้

การแสดงออกทางนามธรรม: ปลดปล่อยอิสรภาพทางศิลปะบนกระดาษ

ปกเกล้าเจ้าอยู่ด้านบน คำติชมของการแสดงออกเชิงนามธรรม

duliaการแสดงออกแบบนามธรรมได้รับการวิพากษ์การเสียดสีด้วยเหตุผลหลายประการ รวมทั้งการขาดเนื้อหาที่ประกอบด้วย ความนิยมถึงความเป็นอภิสิทธิ์ และการเชื่อมโยงกับสงครามเย็น.

บางคนแย้งว่าลัทธิการแสดงออกทางนามธรรมไม่แน่นอนศิลปะเลย เพราะมันไม่กลิ่นเหม็นพรรณนาถึงสิ่งใดๆ บนสามารถจดจำได้ พวกเขาแย้งว่าการเคลื่อนไหวเป็นเพียงการฝึกตามใจตัวเองทั้งในรูปแบบและเทคนิค โดยไม่มีความหมายหรือคุณค่าที่ตรงไปตรงมาจริง

คนอื่นๆ กล่าวหาว่า Abstract Expressionism เป็นพวกชนชั้นูง พวกเขาแย้งว่าการเคลื่อนไหวนี้เข้าถึงเฉพาะกลุ่มชนชั้นนำที่มีการศึกษากลุ่มเล็กๆ หนึ่งเดียว และไม่ทำได้พูดถึงความกังวลของคนทั่วไป

ทั้งๆที่มีทุกอย่าง บางคนแย้งว่าลัทธิการแสดงออกทางนามธรรมเป็นผลมาจากสงครามเย็น. พวกเขาเสนอเหตุผลว่าขบวนการเน้นไปที่duliaปัจเจกนิยมและการแสดงออกเป็นการตอบสนองต่ออุดมการณ์แบบกลุ่มนิยมและเผด็จการของสหภาพโซเวียต

สามารถมีได้การวิพากษ์การเสียดสีเหล่านี้ แต่ Abstract Expressionism ยังคงเป็นหนึ่งในขบวนการทางศิลปะที่มีอิทธิพลมากที่สุดแห่งศตวรรษที่ 20 มรดกนี้สามารถเห็นได้จากผลงานของศิลปินุ่น่อๆ กลับมา คล้ายกับ Jackson Charcoalfish, Notify Rothko Willem de Kooning

มรดกแห่งการแสดงออกเชิงนามธรรม

การแสดงออกทางนามธรรมมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อการพัฒนาศิลปะสมัยใหม่ มันูทางไปสู่การเพิ่มขึ้นของการเคลื่อนไหวแนวหน้าอื่น คล้ายกับ มิโฮเอ็นนมัลลิสม์ และป๊อปอาร์ต แต่ถึงอย่างนั้นยังมีอิทธิพลต่อผลงานของศิลปิน่วมสมัยหลายคน คล้ายกับ Cy Twombly, Anselm Kiefer Notify Rothko

มรดกของ Abstract Expressionism น.ั้นับซ้อนและหลากหลายแง่มุมมอง ในด้านหนึ่ง มันูกมองว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่รุนแรงและปฏิวัติบนหลุดพ้นจากข้อจำกัดของศิลปะแบบดั้งเดิม อย่างไรก็ตาม มันูกมองว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่ตามใจตัวเองและทำลายล้างในท้ายที่อ่างอาบน้ำ

สามารถมีได้การวิพากษ์การเสียดสีเหล่านี้ อย่างไรก็ตามการแสดงออกทางนามธรรมยังคงเป็นหนึ่งในการเคลื่อนไหวที่สำคัญและมีอิทธิพลมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของศิลปะสมัยใหม่ ถือเป็น้อพิสูคนจน์ถึงพลังแห่งศิลปะในการแสดงออกถึงสภาพของมนุษย์ในรูปแบบใหม่และนวัตกรรม

ทรงเครื่อง จะดูสรุป Expressionism กลิ่นเหม็นบนไหน

มีพิพิธภัณฑ์และแกลเลอรีหลายแห่งทั่วโลกที่รวบรวมผลงาน Abstract Expressionist สิ่งที่นาสังเกตมากที่อ่างอาบน้ำ กลิ่นเหม็นแก่ :

นอกจากพิพิธภัณฑ์เหล่านั้นแล้ว ยังมีคลองและพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กหลายแห่งทั่วโลกที่จัดแสดงนิทรรศการผลงาน Abstract Expressionist คลองเหล่านั้นเป็นิธีบนดีเยี่ยมในการชมผลงานของ Abstract Expressionist ในนามของตน และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวดังกล่าว

งง: การแสดงออกทางนามธรรมคืออะไร?

พูดกลับ: การแสดงออกทางนามธรรมเป็นูปแบบหนึ่งของศิลปะสมัยใหม่บนเกิดขึ้นในนิวยอร์กซิตี้ในช่วงทศวรรษที่ 1940 โดดเด่น้วยการเน้นไปที่การแปลงสัญชาติและการใช้ทางออกปแบบที่ไม่ใช่เป็นัวแทน

งง: อะไรคือคุณลักษณะของ Abstract Expressionism?

พูดกลับ: คุณลักษณะของการแสดงออกทางนามธรรมประกอบด้วยการใช้ทางออกปแบบที่ไม่ใช่เป็นัวแทน การเน้นความเป็นธรรมชาติ และการมุ่งเน้นไปที่เพลิดเพลินภายในของศิลปิน.

งง: ความกระตือรือร้นินหลักๆ ตอซัง Abstract Expressionism มีอะไรบ้าง

พูดกลับ: ความกระตือรือร้นินหลักบางคนของ Abstract Expressionism กลิ่นเหม็นแก่ Jackson Charcoalfish, Willem de Kooning, Notify Rothko Franz Kline

Bill Baker ผู้อยู่เบื้องหลัง upholic.com เป็นบล็อกเกอร์ที่หลงใหลและมีประสบการณ์ในด้านการตกแต่งบ้านและเบาะ ด้วยประสบการณ์ตรงในอุตสาหกรรมนี้มากว่าทศวรรษ เขาได้ฝึกฝนทักษะและความรู้เพื่อช่วยผู้อ่านเปลี่ยนพื้นที่อยู่อาศัยของตน ความเชี่ยวชาญของ Bill อยู่ที่การให้เคล็ดลับเชิงลึก เคล็ดลับ DIY และคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคนิคเบาะ การเลือกผ้า และการบูรณะเฟอร์นิเจอร์ Bill ตั้งเป้าที่จะสร้างแรงบันดาลใจและเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้อ่านสร้างบ้านที่สวยงามและน่าดึงดูดใจซึ่งสะท้อนถึงสไตล์และบุคลิกภาพที่เป็นเอกลักษณ์ผ่านบล็อกโพสต์ที่มีส่วนร่วมและให้ข้อมูลของเขา

 • ทั้งหมด 103 การเขียน
 • ทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
บทความที่คล้ายกัน

มุมมองนามธรรมที่ถ่ายทอดแนวคิดผ่านภาษาศิลปะ

การวาดภาพ 5 เดือน ก่อน

สารบัญครั้งที่นำไปสู่คู่ ทดสอบแล้วศาสตร์ศิลปะที่ไม่เป็นรูปเป็นร่างสาม. ลักษณะของศิลปะนามธรรมIV. ศิลปะนามธรรมประเภทต่างๆV. บทบาทินนามธรรมชื่อดัง6. มุมม […]

ความสมจริงเชิงนามธรรมถ่ายทอดความหมายผ่านองค์ประกอบที่ไม่เป็นตัวแทน

การวาดภาพ 5 เดือน ก่อน

สารบัญครั้งที่ ถ่ายทอดความหมายผ่านองค์ประกอบที่มักจะไม่เป็นัวแทนหัวข้อ 3IV. โครงร่างบทความสั้น.หัวเรื่องที่ 5วี. เลขโรมัน.หัวเรื่องที่ 7หัวเรื่องที่ 8 […]

การแสดงออกเชิงนามธรรม ศิลปะแห่งอิสรภาพ

การวาดภาพ 6 เดือน ก่อน

สารบัญครั้งที่ทำให้คู่ ได้รับการยอมรับความเป็นมาของการแสดงออกเชิงนามธรรมa 3. ลักษณะของการแสดงออกเชิงนามธรรมIV. การวิเคราะห์เชิงลึกินหลักของ Abstract E […]

0 ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

สุ่ม